Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga ‼
‼ Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
⁉️CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA ❓
▶️ Deklaracja dotyczy źródła i źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
⁉️ W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ❓
▶️ W formie elektronicznej, czyli przez internet - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że powoduje to oszczędność czasu oraz pieniędzy, niewątpliwie zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
▶️ W formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
⁉️ NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI❓
▶️ Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
⁉️ W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ❓
▶️ Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
▶️ W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
‼ W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie grożą sankcje.
‼ Więcej informacji oraz deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw (do pobrania), znajdują się pod poniższym adresem:
www.zone.gunb.gov.pl