POGOTOWIE GAZOWE

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

INFOLINIA

STAROSTWO OLSZTYŃSKIE

DYŻURNY MIASTA

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

POLICJA